Metody LIBS na VUT v Brně

Last Updated on Sunday, 09 November 2014 22:15

Na Ústavu fyzikálního inženýrství (ÚFI) Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně se metody laserové spektroskopie (LIBS) pro materiálovou analýzu zkoumají experimentálně a teoreticky od roku 1995.

Tým prof. Ing. Jozef Kaisera, Ph.D. se zde zabývá vývojem a aplikacemi metod laserové spektroskopie - kromě klasické LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), také modifikací Double Pulse LIBS, LIFS (Laser Induced Fluorescence Spectroscopy) a Remote LIBS (více zde).

Laboratoř disponuje veškerou potřebnou aparaturou, jako jsou pevnolátkové pulzní Nd:Yag lasery (Solar, Quantel), Ti-Sa Laser, Mechelle spketroskop, ICCD kamera, delay generator, apod. Laboratorní zařízení je postaveno jako modulární, jednotlivé části byly navrženy tak, aby umožňovaly přizpůsobení metod vybraným aplikacím.

Za více než 15 let své existence se laboratoř LIBS zařadila mezi přední evropská pracoviště v tomto oboru.

Laserová spektroskopie (LIBS) patří mezi moderní metody analýzy chemického složení materiálu. K detekci jednotlivých chemických prvků využivá spektrální charakteristiky záření emitované plazmatem, které na povrchu zkoumaného vzorku vytvoří pulz fokusovaného laserového svazku (více zde).

doc. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
[vedoucí laboratoře]
ico_tel +420 54114 2846
ico_mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ico_pers kancelář A2/204
ico_pers Ústav fyzikálního inženýrství
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2 (budova A2), Brno, CZ